Kontaktinformasjon

Midcom Trondheim as
Sorgenfriveien 9
7031 TRONDHEIM

Telefon: +47 73 95 44 44
E-post: midcom@midcom.no

Øivin Johannesson

Daglig leder
Ansatt siden 1983. Skjemategning og kortutlegg på Cadstar og PADS Professional

+47 458 52 578  l  oivin@midcom.no

Joar Nilssen

Mønsterkortdesigner
Ansatt siden 1986. Kortutlegg på Cadstar, og vedlikehold av eldre design fra Visula

+47 984 08 978  l  joar@midcom.no