Midcom

  • Utlegg av mønsterkort

  • 3D-modeller av kretskort

  • Skjemategning basert på våre kunders spesifikasjoner

Mønsterkortkonstruksjon

Vi benytter Cadstar og PADS Professional til konstruksjon av mønsterkort.

Som input leser vi nettliste og BOM fra de fleste systemer, som Altium, xDX Designer, Eagle og mange fler. Vi bygger opp et kundebasert partsbibliotek basert på BOM.

3D-modeller

Med Solidworks har vi gjort det mulig å lage 3D-modeller av våre krestkortdesign. Vi støtter flere format, og har mulighet for å redusere filstørrelsen ved hjelp av forskjellige filtreringsmetoder

Skjemategning

Skjemategninger i Cadstarformat tilbyr vi til våre kunder som ønsker dette. Kundebaserte partsbibliotek gjør det mulig å tilpasse utformingen til de krav som kunden stiller