Konfigurasjon av Cadstar Viewer

For å få en best mulig bruk av Vieweren, anbefaler vi at det gjøres enkelte tilpasninger i oppsettet.

 • Start Vieweren og åpne et kortutlegg.
 • Om du har Cadstarfiler (skjema og utlegg) i fast mappe, gå inn i menyen ‘File’ > ‘Options’ > ‘File Locations’ og sett default oppstartmappe.
 • Velg fanen ‘Display’, og la oppsettet være som vist under:
 • Mens utlegget ennå er åpent, trykk på knappen ‘Colours’ (Fargepalletten) eller i menyen ‘View’ > ‘Colours’. Trykk på knappen ‘Layers…’ og fjern haken for ‘Apply to all Categories’.
 • Om skjema og utlegg begge er i Cadstarformat, kan det være praktisk å utnytte muligheten for Cross Probing. Gå inn i menyen ‘File’ > ‘Options’ > ‘Cross probing’ og la oppsettet være som vist under:
 • Lukk Vieweren når anbefalte endringer i oppsettet er utført for å oppdatere innstillingene for Vieweren.

 

Noen tips om bruk av Cadstar Viewer

 1. Finne komponenter (skjema eller utlegg): Skriv F Komponentnavn + ENTER, f.eks. F U1 + ENTER. Bildeustnittet vil normalt senteres rundt U1.
  En komponent kan ligge på TOP eller BOTTOM SIDE i et utlegg. Komponenten det søkes etter, vil bare være synlig dersom riktig lag er på.
 2. Finne forskjellige elementer: Bruk menyen ‘Home’ > ‘Find’ eller fanen ‘Current Design’ på venstre side.
 3. Slå av/på lag i et utlegg: Bruk ‘Colours’ (Fargepalletten) eller ‘View’ > ‘Colours’. Trykk på knappen ‘Layers…’ og dobbeltklikk på øsnket lag for å endre visning.
 4. Grid kan endres ved å skrive f. eks. G 0.1 + ENTER.
 5. Nøyaktig posisjonering gjøres best med piltastene. Juster eventuelt gridden for å treffe eksakt.
 6. Måling av avstand kan gjøres ved å zoome godt inn på området hvor det skal måles. Plasser kursor ved et av målepunktene, trykk Z + ENTER, og flytt kursor til neste målepunkt. Relativ avstand vises i statuslinje under designet. Alternativt kan man bruke menyen ‘Home’ > ‘Measure Tool’.
 7. Som et hjelpemiddel ved måling, kan det være praktisk å bruke forskjellige snap-funksjoner. Disse finnes i menyen ‘Design’ > ‘Snap’.
 8. Det er mulighet for speilvendt visning under menyen ‘View’ > ‘Mirror View’.
 9. Highlight nett kan gjøres i menyen ‘View’, der en finner en knapp for dette.
 10. Cross probing: Ved å åpne skjema og utlegg i hver sin viewer, kan lokalisering av nett og komponenter forenkles ved hjelp av cross probingfunksjonen.